NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

In mijn praktijk wordt er gewerkt met onder andere NLP als behandeltechniek. Informatie over wat NLP precies inhoudt en wat NLP voor jou kan betekenen vind je hier.

NLP is een communicatiemodel waaraan een aantal concrete behandeltechnieken gekoppeld zijn, die bij inzet ervan tot nieuwe gedrags- en gevoelsmogelijkheden leiden.

Elke seconde nemen we onbewust ontzettend veel prikkels waar, namelijk wel 4,2 miljoen! Wij nemen deze prikkels via onze zintuigen waar; horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Ons zenuwstelsel ontvangt en verwerkt vervolgens onze waarnemingen en ervaringen.

Deze verwerking verloopt via een aantal stappen. Allereerst worden al deze prikkels gefilterd tot een beperkt aantal prikkels. De prikkels die door deze filters heen komen, nemen we bewust waar (vaak zijn dit er rond de 5 tot 9 per seconde, maar bij hoogsensitieve personen ligt dit aantal hoger). Bij filtering laat je bijvoorbeeld weg wat voor jou op dat moment niet relevant is.

Vervolgens geef je betekenis aan hetgeen wat je bewust waarneemt. Je plaatst je waarnemingen binnen je eigen referentiekader (ook wel je interne communicatie). Je referentiekader bestaat uit al je ervaringen, overtuigingen, herinneringen, kennis, waarden/normen, belevingen, energie en taal. Dit tezamen bepaalt hoe je betekenis geeft aan je zintuiglijke waarnemingen/prikkels. Iedereen heeft een ander referentiekader, want iedereen heeft andere ervaringen opgedaan in zijn leven. Hierdoor wordt eenzelfde prikkel door iedereen anders verwerkt en krijgt eenzelfde prikkel bij iedereen een andere betekenis. Op basis van de betekenis die gegeven wordt aan een prikkel, ontstaat ook een bepaald gedrag of gevoel.

Met de NLP techniek wordt inzicht gecreëerd in deze interne communicatiepatronen en hoe bepaalde gedragingen en/of gevoelens tot stand komen. Daarbij richten de behandeltechnieken zich op het opnieuw organiseren- en het aanbrengen van veranderingen in deze interne communicatie. Zo wordt het mogelijk om eenzelfde prikkel op een andere en vooral positieve(re) manier te ervaren.

''Je creëert nieuwe mogelijkheden in je gevoel en gedrag!''

Daarnaast kan de NLP techniek ingezet worden bij fysieke klachten. Er wordt dan gekeken naar wat er op welk niveau blokkeert.

NLP is een zeer vriendelijke, zachte en natuurlijke therapievorm, die geschikt is voor kinderen, jongeren en ouderen. Zelfs tijdens de zwangerschap is NLP toepasbaar. Het is toepasbaar op ongewenste gedragingen, ongewenste gevoelens en fysieke klachten.

Benieuwd of NLP iets voor jou kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op, of maak een afspraak in mijn praktijk!